PO CZYM WIADOMO, ŻE ŹRÓDŁO NASZYCH PROBLEMÓW TKWI W SYSTEMIE RODOWYM?

O problemach mogących mieć bezpośrednie źródło w systemie rodowym świadczą:

1) problemy ze zdrowiem – szczególnie trudności z zajściem w ciążę i donoszeniem jej, depresje, nagłe śmierci oraz uzależnienia. O problemach w rodzie świadczą również krzywe i psujące się zęby.  

2)  problemy finansowe, długi – brak obfitości w sferze finansów mówi
o zablokowaniu przepływu energii życiowej. Zdrowy człowiek potrafi przyjmować i potrafi się dzielić. Jeśli wśród przodków były częste wykroczenia z tym związane (albo nie umieli brać, albo dawać), będzie się to objawiało problemami wśród żyjących.

 3) samobójstwa, zaginięcia  – wszystko to bardzo osłabia ród, ponieważ najczęściej doprowadza do wykluczenia danych przodków. A dusze osób wykluczonych, nieuznanych, tych, których się wstydzimy będą dopominały się o uwagę, zabierając tym samym energię od osób żyjących.

4) problemy w relacjach z płcią przeciwną i w życiu seksualnym – trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji mogą być związane z brakiem dostatecznej ilości życiowej energii, aby powstała rodzina i przyszły na świat dzieci. Z punktu widzenia systemu rodowego każda para to potencjalna nowa gałąź rodu, a każdy akt płciowy – potencjalny potomek. Dlatego może dojść do blokowania możliwości stworzenia pary i/lub połączenia się w akcie seksualnym.

Patrząc na tę listę, zastanawiasz się pewnie, czy są ludzie, którzy nie mają tego typu problemów w rodzinie. W naszych czasach faktycznie takich osób jest niewiele.

Około 70% wszystkich rodów na ziemi jest obecnie w fazie wymierania. To jest bardzo smutne, ale zrozumiałe, biorąc pod uwagę choćby to, że bardzo rzadko w domach wiszą na ścianach portrety czy zdjęcia przodków, a zamiast nich oddajemy hołd gwiazdom muzyki czy filmu.  W ilu domach są obecnie ołtarzyki rodowe, specjalne miejsca, gdzie trzymamy zdjęcia przodków, czasze i księgi rodowe, gdzie zapalamy świece, wykonujemy praktyki karmienia przodków czy odmawiamy za nich regularnie modlitwy.

Jesteśmy odcięci od korzeni, życiowa energia doświadczeń i talentów, zgromadzona przez naszych przodków płynie więc do nas w sposób bardzo ograniczony.

Na szczęście, nie jest to proces nieodwracalny. Nawet jeśli nie mamy żadnych informacji o naszych rodzicach, dziadkach i babciach, nie mówiąc o pokoleniach dalszych przodków, możemy przywrócić łączność z nimi i dzięki odblokowaniu tego kanału, czerpać siłę rodową i przekazywać ją potomkom.

Anna Ewa Wrzesińska

facebook instagram pinterest twitter youtube linkedin tiktok twitch spotify website search menu close arrow-v1 arrow-v2 arrow-v3 arrow-v4 arrow-v5 arrow-v5 contrast letter shopping-cart