GDY CHCESZ IŚĆ SWOJĄ ŚCIEŻKĄ

Zdarzają się sytuacje, kiedy musisz podjąć jakąś ważną dla siebie decyzję, a jest ona niezgodna z tradycjami i wartościami twojej rodziny lub całego rodu. Rodzina, rodzice, krewni nie akceptują twojego wyboru i nie błogosławią Cię.

Wiesz, że nie otrzymując ich błogosławieństwa, tracisz wsparcie i siłę, która jest tak ważna.

Co zrobić, czy warto rezygnować z podjętej decyzji? Zastanówmy się.

Czy jeśli pójdziesz za sobą, zrobisz to naprawdę z potrzeby serca czy chcesz tylko zrobić komuś na złość lub coś udowodnić? Na zasadzie:  „Jak usiądę goła w zaspie i zamarznę, to zrozumiesz, kogo straciłeś”?

A może idziesz za głosem swojej duszy?

Jeśli to ta druga opcja, to z jednej strony pozostaniesz wierna swojemu wyborowi, ale też w jakimś momencie możesz stracić dostęp do swoich zasobów. Gdybyś otrzymała błogosławieństwo, miałabyś więcej mocy by to zrealizować, a bez błogosławieństwa będzie trudniej, choć jest to możliwe.

Kiedy wybierasz naprawdę swoją ścieżkę i robisz to, ponieważ dusza wzywa cię w ten sposób, jest to ważniejsze od aprobaty innych. Najważniejsze dla systemu rodowego jest to, byś była szczęśliwa i zrealizowana.

Wtedy i Ród będzie kwitnąć.

Aby pozostać w przepływie miłości względem rodu, poczuj głęboko w sobie odczucie przynależności do niego, niezależnie od wszystkiego. Gdy idąc swoją ścieżką otrzymujesz od świata jakieś gratyfikacje (pieniądze, sławę, uznanie, wdzięczność), powiedz wewnętrznie „Poświęcam moje osiągnięcia Wam!».

Wtedy ród Cię przyjmie i pobłogosławi, ponieważ zwycięzców się nie osądza i nie odrzuca.

facebook instagram pinterest twitter youtube linkedin tiktok twitch spotify website search menu close arrow-v1 arrow-v2 arrow-v3 arrow-v4 arrow-v5 arrow-v5 contrast letter shopping-cart