DZIADKOWIE I BABCIE JAKO ENERGIE 4 ŻYWIOŁÓW

Dwie babcie i dwóch dziadków odpowiadają energiom 4 żywiołów: ognia, wody, powietrza i ziemi.

Żywioł ognia reprezentuje dla kobiet – babcia ze strony mamy, a dla mężczyzn – dziadek ze strony ojca. Przodek ten przekazuje nam zdolności do bycia liderem, prowadzenia za sobą innych i inspirowania ich. Od niego też czerpiemy poczucie niezależności, potencjał twórczy oraz optymizm.

Żywioł wody to dla kobiet dziadek ze strony ojca, a dla mężczyzn – babcia ze strony mamy. Woda to wrażliwość, empatia, intuicja i uczucia. Przodek ten pokazuje nam również, jak ważna jest rodzina.

Żywioł powietrza reprezentują dla kobiet – babcia ze strony ojca, a dla mężczyzn -dziadek ze strony mamy. Przodek ten przekazuje nam umiejętności nawiązywania kontaktów i utrzymywania relacji z krewnymi i przyjaciółmi, zdolności oratorskie i elokwencję.

Żywioł ziemi to dla kobiet dziadek ze strony mamy, a dla mężczyzn – babcia ze strony ojca. Ziemia to symbol wartości materialnych, od tych przodków zaczerpniemy więc umiejętności gospodarzenia, stosunek do żywności i zarządzania zasobami.

Wydawać się może, że gdy mamy trudne historie w rodzie – pełną nienawiści do mężczyzn babcię, czy dziadka – egoistę, nie mamy z czego czerpać. Nic bardziej mylnego! Trzeba popatrzeć na tych ludzi z innego pułapu niż tylko to, co przekazali nam w opowieściach rodzice, czy co pamiętamy z dzieciństwa. To tylko maleńki fragment życia przodków, a ich losy, charakter i doświadczenia zgromadzone przez lata, niosą w sobie więcej zasobów, niż możesz się spodziewać.

Poza tym, informacje trudne, bolesne także mogą być zasobami – wiesz, kim NIE być, jakich pokus się wystrzegać i na co zwracać uwagę.

Gdy otworzysz się na to, co płynie z Twojego rodu, będziesz zaskoczony/a, ile tam dobra jest dla Ciebie. Pamiętaj jednak, ze dostęp do rodowych zasobów masz w pełni wtedy, gdy oczyścisz i uzdrowisz relacje ze strażnikami rodowej siły – Twoimi rodzicami.

Anna Ewa Wrzesińska

facebook instagram pinterest twitter youtube linkedin tiktok twitch spotify website search menu close arrow-v1 arrow-v2 arrow-v3 arrow-v4 arrow-v5 arrow-v5 contrast letter shopping-cart