Zapraszam Cię na warsztat z plecenia drzewa rodowego

CO TO ZA DRZEWO I CZEMU SŁUŻY

Jest to pewnego rodzaju rodowy przedmiot mocy, dzięki któremu nawiązujemy głębszą więź z przodkami, integrujemy w sobie ich zasoby oraz przywracamy prawidłowy obieg energii w rodzie.

Zaplata się je w specjalny sposób (nie wymaga to jednak szczególnych umiejętności manualnych), każdy supełek oznacza poszczególnego przodka, zatem łącząc nitki w supełki – kolejne i kolejne – odtwarzamy niejako proces łączenia się przodków i przekazywania życia od 7 pokolenia aż do nas tu i teraz.

Plecenie drzewa jest niezwykłą medytacyjną i głęboką praktyką, a stworzone drzewo przepięknym rodowym przedmiotem mocy.

Co się dzieje podczas zaplatania drzewa?

W procesie zaplatania drzewa rodowego przywracasz naturalny porządek w systemie rodowym:

  • zwracasz rodziców dzieciom – przypominasz dzieciom, że mogą brać od rodziców, a nie im dawać
  • zwracasz dzieci rodzicom – przypominasz rodzicom, że dają dzieciom, a nie biorą od nich
  • przyjmujesz wykluczonych do rodu – przywracasz tych, o których zapomniano i których przeklęto
  • łączysz kobiety i mężczyzn w rodzie – zaplatając nici oznaczające przodków w supełki oznaczające ich dzieci odzwierciedlasz symbolicznie łączenie w parę
  • przywracasz prawidłowy obieg energii w strukturze rodowej – każdy staje na swoim miejscu

Czy ma to przełożenie na nasze życie i naszych potomków? Nawet nie podejrzewasz, jak wielkie!

Uwaga! Nie trzeba mieć informacji o swoich przodkach, aby móc zapleść drzewo. Każdy zapleciony supełek odpowiada konkretnemu przodkowi, dlatego praca tutaj odbywa się na poziomie symbolicznym.

Szczegóły organizacyjne

Warsztat online odbył się na żywo w maju 2024. Obecnie kupujesz nagranie ponad 5-godzinnego szkolenia.

Po zakupie otrzymasz dane do logowania na platformie kursowej (Uwaga! Zaraz po opłaceniu szkolenia sprawdź proszę pocztę oraz SPAM – czasem tam lubią wpadać tego typu maile), na której znajdziesz:

  • szczegółowe informacje o tym, co jest potrzebne do wykonania drzewa (koszty materiałów wyniosą dodatkowo ok 30-40zł, wybierasz je i kupujesz samodzielnie)
  • krótki techniczny instruktaż plecenia drzewa, który warto obejrzeć w całości przed rozpoczęciem szkolenia głównego
  • dwa ponad 2-godzinne nagrania warsztatu, na którym już zaplatasz drzewo „w czasie rzeczywistym”, wykonując najpierw medytację, słuchając o znaczeniu poszczególnych kroków, obserwując, jak wykonują drzewo inne uczestniczki (które były na żywo).

Nagranie dostępne jest przez 6 miesięcy.

facebook instagram pinterest twitter youtube linkedin tiktok twitch spotify website search menu close arrow-v1 arrow-v2 arrow-v3 arrow-v4 arrow-v5 arrow-v5 contrast letter shopping-cart